JOSEP RIERA SEGURA : Esquela

Publicado el 15 abril 2018

Josep Riera Segura Vidu de Carme Sans Manresa Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 92 anys, el dia 14 d'abril del 2018, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) Els seus fills, Jordi, Josep Maria, Xavier, Albert i Marta, Miquel (w), Ricard, Carles i Núria; els seus nets, Biel, Maria, Marcel, Anton, i família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir present en les seves oracions. La vetlla tindrà lloc avui, al Tanatori Sancho de Ávila i la missa se celebrarà demà, dia 16 d'abril del 2018, a les 9 hores, a la parròquia de Santa Maria del Taulat (carrer de Pujades, 210, Barcelona).

Anterior