LORETO PINTO PRAT : Esquela

Publicado el 15 abril 2018

Loreto Pinto Prat Vídua de Lluís Gomis Perera Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 91 anys, el dia 10 d'abril del 2018, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) Els seus fills, Loreto i Omar Menen, Enrique i Cristina Argemi, Paz (w) i Manuel de Tord; nets, Cristina, Marta, Paz, Patricia, Luis i Enrique, i família tota ho fan saber a llurs amics i coneguts, i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions. La cerimònia es va celebrar en la intimitat i oportunament s'informarà la data de la missa funeral.

Anterior